Werkgeverscongres Burgers’ Zoo 8 oktober 2019

Bijgepraat worden over arbeid en ontslag? UWV organiseert dit najaar weer diverse informatieve bijeenkomsten voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf. Intermediairs zijn ook welkom! Op 8 oktober kunt u terecht in Burgers’ Zoo in Arnhem. De toegang tot het werkgeverscongres is kosteloos. Meer informatie en aanmelden via de website van UWV

Werkgeverscongres over arbeid en ontslag

Tijdens het UWV congres op 8 oktober in Burgers’ Zoo ontvangt u informatie over veranderingen in het arbeidsrecht, dit met het oog op de verwachte invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 en de Compensatieregeling transitievergoeding later in datzelfde jaar. Ook komen de actualiteiten over de ontslagprocedure via UWV aan bod, naast jurisprudentie over functies en herplaatsing.

Vanuit de rechtspraktijk informeert een rechter u over de ontslagprocedure via de kantonrechter. De (in te voeren) cumulatiegrond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst, ontslagvergoedingen en actualiteiten komen daarbij ter sprake.

Praktische informatie

U bent op 8 oktober vanaf 13.00 uur van harte welkom in het Safari Meeting Centre in Burgers’ Zoo te Arnhem. Het programma begint om 13.30 uur en duurt tot 16.45 uur.

De sprekers benaderen de onderwerpen vanuit hun eigen expertise en ervaring. U krijgt een helder overzicht van de stand van zaken op deze actuele onderwerpen. Ook heeft u voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen bij de stand ‘Vraag het UWV’. Daar kunt u niet alleen terecht voor (individuele) vragen over arbeid en ontslag, maar ook over de dienstverlening aan u als werkgever en andere vragen.

Na afloop van de bijeenkomst kunt u ook onder het genot van een drankje en hapje napraten en netwerken met andere werkgevers.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor een van de werkgeverscongressen van UWV? Dat kan via de website van UWV.