Vast minder vast en flex minder flex

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. In de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die per 1 januari volgende jaar ingaat, worden verschillende regelingen op het gebied van flexwerk, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet aangepast. Gaat de WAB echt werken? Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhouding UvA had liever een grondige hervorming gezien. 

Lees verder in UWV magazine online