Meer persoonlijke dienstverlening voor werkzoekenden

De afgelopen jaren lag de nadruk bij UWV op digitale dienstverlening. Vanaf 2019 komt er weer meer aandacht voor persoonlijke dienstverlening aan werkzoekenden. Dat is niet alleen goed nieuws voor werkzoekenden, maar ook voor werkgevers.

UWV krijgt 70 miljoen euro meer voor persoonlijke dienstverlening. Uit een eerder gehouden pilot bleek dat persoonlijk contact veel kan betekenen voor klanten van UWV. “Het extra budget maakt het mogelijk om onder meer WW-klanten met een zwakke arbeidspositie professioneel te ondersteunen”, vertelt Felix Kemperman, directeur uitvoering UWV Werkbedrijf. Door gesprekken en aanvullende dienstverlening zoals coaching en workshops worden deze werkzoekenden weer aantrekkelijk voor werkgevers.

Mismatch arbeidsmarkt

Door de aantrekkende economie daalt het aantal werklozen, maar de groep laaggeschoolden, 50-plussers en mensen met taalproblemen blijft achter als het gaat om een goede kans op werk. Net als mensen die niet matchen met de vraag van de arbeidsmarkt, omdat ze bijvoorbeeld ooit zijn opgeleid in een functie die niet meer bestaat.

Instromen in een andere functie

Felix Kemperman: “Een stratenmaker die rugproblemen heeft, kan niet meer in dezelfde functie aan de slag. Zo iemand heeft hulp nodig bij het instromen in een andere functie. Op dit moment onderzoeken we welke nieuwe aanvullende diensten we met het extra budget kunnen ontwikkelen.”