Uitleg Rekenregels LKV en (jeugd)LIV

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Op grond van deze wet kan de werkgever over een kalenderjaar recht krijgen op een tegemoetkoming.

Wilt u weten hoe UWV het LKV, het LIV en het jeugd-LIV berekent? Of heeft u andere vragen over de Wtl of de doelgroep(verklaring)? Vraag dan advies aan UWV WerkgeversServicepunt Nijmegen of bekijk deze handige documenten:

Handige documenten

Meer uitleg over hoe UWV het LKV, het LIV en het jeugd-LIV berekent, vindt u in de Toelichting UWV rekenregels Wtl. Ook heeft de Rijksoverheid een kennisdocument opgesteld met vragen en antwoorden omtrent de Wtl.

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

De Wtl bestaat uit 3 regelingen voor werkgevers.

Bekijk ook

Doelgroepverklaring LKV aanvragen? Help uw medewerker op weg!