Tijdelijke verruiming compensatieregeling voor oudere werknemers eindigt per 1 januari 2020

De compensatieregeling is een regeling voor oudere werkzoekenden die al langer dan 1 jaar werkloos zijn en vervolgens aan het werk gaan. Als u als werkgever zo’n oudere langdurig werkloze aanneemt, krijgt u hiervoor een no-riskpolis. Dat betekent dat als deze werknemer ziek wordt, u als werkgever gecompenseerd wordt in uw kosten doordat u voor uw werknemer van UWV een Ziektewet-uitkering ontvangt. Vanaf 1 januari 2020 is de regeling weer enkel beschikbaar voor de oorspronkelijke doelgroep, dus: voor personen die geboren zijn vóór 8 juli 1954.

Verruiming compensatieregeling werkzoekenden vervalt per 1 januari 2020
De compensatieregeling was oorspronkelijk bedoeld voor werkzoekenden die geboren waren vóór 8 juli 1954. Voor 2018 en 2019 is deze regeling verruimd en toegankelijk gemaakt voor alle werkzoekenden ouder dan 56 jaar. Met ingang van 1 januari 2020 eindigt de tijdelijke verruiming van de compensatieregeling voor oudere werknemers.

Compensatieregeling werknemers geboren vóór 8 juli 1954 blijft beschikbaar
Vanaf 1 januari 2020 is de regeling weer enkel beschikbaar voor de oorspronkelijke doelgroep, dus: voor personen die geboren zijn vóór 8 juli 1954. Als deze personen in de loop van komend jaar met pensioen gaan, is deze regeling helemaal uitgewerkt.

Meer informatie of vragen?
Neem direct contact op met uw adviseur van UWV WerkgeversServicepunt of vul het contactformulier in.