Tijdelijke subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’

Heeft u werknemers van 45 jaar of ouder in dienst? Bekijk dan de tijdelijke subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’. Iedere werknemer van 45-plus kan dit jaar gratis ontwikkeladvies en coaching krijgen van een loopbaanadviseur. Heeft u zelf een onderneming die gespecialiseerd is in loopbaanadviezen? Dan kunt u per ontwikkeladvies 600 euro subsidie aanvragen.

Tijdelijke subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies’

Het doel van het ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers‘ is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer.

Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. Het product dat uit het Ontwikkeladvies voortkomt is dan ook een persoonlijk ontwikkelplan waarin de deelnemer heeft beschreven wat voor acties hij gaat ondernemen om zijn mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen.

Subsidiebedrag voor loopbaanadviseurs

Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers een Ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600,- aanvragen.

Perspectief voor Vijftigplussers

Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers. Veel vijftigplussers hebben moeite met het vinden van werk. In 2016 heeft het ministerie van SZW daarom een actieplan gelanceerd, waarin verschillende maatregelen zijn opgenomen. De kern van de aanpak is om vijftigplussers te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan, werknemers wendbaarder te maken op de arbeidsmarkt en werkgevers minder terughoudend te laten zijn bij het aannemen van vijftigplussers.