Mentaliteit is belangrijker dan opleiding

Ron van de Weerd, directeur van VCC BV en ASE Repair BV in Ooij, is er heel duidelijk over: “Ondernemers willen zelf beslissen hoe ze iets doen. Er zijn onnoemlijk veel regels, je krijgt van alles opgelegd en dat is onnodige ballast. Als ondernemer wil ik vooral met klanten om tafel zitten. Wij zijn daarom blij met één vast aanspreekpunt bij WerkgeversServicepunt (WSP) Nijmegen voor nieuw personeel, contracten, ziekte of subsidies.” Zijn mening over de Participatiewet? “Je moet het experiment aan durven gaan. Je kan als ondernemer niet zonder een netwerk van potentieel talent.”

Mentaliteit is belangrijker dan opleiding

“Wij doen het anders dan anderen. Het is een behoorlijk behoudende markt waarin wij opereren. Wij verkopen technische kennis, geen dozen. Veel traffic komt door 30 jaar opgebouwde ervaring en kennis op het gebied van appendages in de breedste zin van het woord. Onze communicatie is naar een hoger niveau getild met onze nieuwe medewerkster via WerkgeversServicepunt. Deze marketingmedewerkster maakt zichtbaar en meetbaar wat marketing kan betekenen voor onze organisatie. Een top-kandidate die perfect past bij onze onderneming.”

“In ons bedrijf is het hoofdzakelijk ‘learning by doing’. Mentaliteit is belangrijker dan opleiding, dat weet onze WSP adviseur als geen ander. Goede mensen zijn zelfstartend. Die hoef je niet continue aan het handje vast te houden. Als het echt klikt met een kandidaat, dan creëren wij desnoods samen een nieuwe functie. Misschien experimenteel, maar het betaalt zich uit in de loyaliteit van onze medewerkers.”

Netwerk potentieel talent

“Het binden van mensen aan je organisatie is absoluut nodig vanwege de krapte op de technische arbeidsmarkt. Wij benutten daarom elk moment om met mensen in gesprek te komen. Ook online via netwerken als LinkedIn. Het leuke van dit vak is dat kandidaten via diverse kanten kunnen instromen. Wij spreken talent uit de werktuigbouw, elektrotechniek en procestechniek. Wij zijn ook in gesprek met een ROC om te kijken of er een leerwerktraject kan worden gecreëerd.”

Soms moet je ze wakker schudden en een spiegel voorhouden.

“Kandidaten die al langer werkloos zijn, komen vaak onzeker over. Terwijl ze in potentie wel de kennis hebben. Het is daarom meer dan kennismaken; soms is het wakker schudden, soms is het iemand voor keuzes stellen. Wij houden kandidaten graag een spiegel voor. Mensen zijn soms de taal (nog lang) niet machtig. Dit is lastig in relatie tot de veiligheid in de werkplaats. Een kandidaat via WSP Nijmegen die de drive heeft om te leren, is welkom voor een gesprek. Op deze manier bouwen wij aan een netwerk van potentieel talent. Dit vertaalt zich vanzelf in een loyale, nieuwe medewerker.”

Goede kandidaten in de schijnwerpers zetten heeft meer effect dan regels opleggen.

Is het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking de verantwoordelijkheid van werkgevers? Van de Weerd kijkt bedenkelijk. Opgelegde regels, zoals de banenafspraak of eventuele quotumwet, werken volgens hem niet: “Het is de toon die de muziek maakt. Wij zien dat ondernemers daar recalcitrant van worden. Het is juist heel belangrijk om goede kandidaten in de schijnwerpers te zetten. Vraag ondernemers gewoon op de man af om deze goede mensen aan het werk te helpen. Dat zorg voor een prettige verstandhouding en samenwerking. Van participatie krijg je acceptatie. Dat werkt zo voor iedereen.”

Waarom WerkgeversServicepunt?

“Vaak kreeg ik bij UWV het gevoel dat ze een bak met moeilijke mensen hadden die ze kwijt wilden. Of je moest naar de zogenoemde speld in de hooiberg zoeken. Dat is vaak het imago dat bij werkgevers leeft. Wij hebben dat anders ervaren nu wij zijn gaan samenwerken met WerkgeversServicepunt van UWV in Nijmegen. Onze adviseur komt met goede kandidaten en regelt zaken voor ons, gewoon met één telefoontje of mailtje. De ondernemer staat echt centraal.”