Personeelstekort: 24 oplossingen in 3 strategieën

Veel werkgevers komen moeilijk aan personeel. Welke mogelijkheden zijn er om het werk toch gedaan te krijgen? UWV heeft 24 oplossingen op een rijtje gezet, met daarbij steeds een praktijkvoorbeeld. In dit artikel een greep uit de mogelijkheden.

Snelle oplossingen voor personeelstekort

  • Intensiever werven door de inzet van meer of andere wervingskanalen, intermediairs of aanbrengpremies;
  • Aanpassen van functie-eisen, zoals de hoogte van de opleiding of het aantal jaar werkervaring;
  • Aanpassen van arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld het salaris, sneller een vast contract of aantrekkelijke roosters;
  • Medewerkers vragen of ze meer willen (over)werken, eventueel ook na hun pensioen (bijspringen).

24 oplossingen in 3 strategieën

Lukt het niet om op deze manier de vacature(s) vervuld te krijgen? Dan komt het aan op meer structurele investeringen. Doe uw voordeel met de 24 praktijkoplossingen die UWV verzameld heeft. Deze zijn grofweg in 3 strategieën in te delen: nieuw talent aanboren, werk anders organiseren en vasthouden van personeel. Bron: Moeilijk vervulbare vacatures, oplossingen uit de praktijk

Strategie 1: Nieuw talent aanboren

De eerste strategie is het aanboren van nieuw talent. U richt zich daarbij natuurlijk niet alleen op mensen van buitenaf, maar ook op mensen binnen de eigen organisatie. Ook kijkt u naar specifieke groepen, zoals jongeren of mensen met een arbeidsbeperking.  Er zijn vaak nog groepen die het werk wel zouden kunnen doen. Misschien niet altijd meteen, maar zeker wel na de noodzakelijke scholing.

Strategie 2: Het werk anders organiseren

Door te schuiven in taken, locaties of de inzet van technologische toepassingen kan het vele werk misschien toch worden gedaan. Uw huidige personeel kunt u wellicht ontlasten door taken anders te verdelen en administratieve lasten te verminderen.

Strategie 3: Personeel langer binnen het bedrijf houden

Dit heet ook wel ‘Binden en boeien van personeel’. Niet alleen het aantrekken van talent is belangrijk, maar het vasthouden absoluut ook. Wees dus een aantrekkelijke werkgever, met aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Denk eens aan het verminderen van de werkdruk, interessantere arbeidsvoorwaarden, roosters, vitaliteit of duurzame inzetbaarheid.

Download het hele document Moeilijk vervulbare vacatures, oplossingen uit de praktijk  (UWV, 26 juni 2018)

Wie kunnen helpen?

Veel oplossingen voor de krapte vragen een grote investering. Denk aan tijd, geld, creativiteit en een goede communicatie met uw personeel.

  • Het kan helpen om als collega-werkgevers ervaringen en ideeën uit te wisselen. Ook brancheorganisaties en opleidingsfondsen kunnen vaak adviseren over een passende aanpak én (zo nodig) subsidiemogelijkheden.
  • In Nijmegen organiseert Partnerschap in Ondernemen netwerkbijeenkomsten over bijvoorbeeld het Toekomstgericht opleiden van personeel.
  • Het WerkgeversServicepunt (WSP) van UWV ondersteunt en adviseert bij in-, door en uitstroom van personeel. U krijgt advies over en hulp bij financiële regelingen, informatie over de Participatiewet en de banenafspraak en hulp bij werven in Europa. Ook een kosteloos bedrijfsadvies over een inclusieve arbeidsorganisatie hoort tot de mogelijkheden. Hierbij wordt in kaart gebracht welke eenvoudige en routinematige werkzaamheden door mensen met een arbeidsbeperking kunnen worden uitgevoerd.
  • Ook het Leerwerkloket biedt ondersteuning. WerkgeversServicepunt Nijmegen werkt nauw samen met het Leerwerkloket Rijk van Nijmegen. Het Leerwerkloket geeft onafhankelijk advies over leren en werken en is er voor werkzoekenden, werknemers, scholieren, studenten én werkgevers.

1 miljoen vacatures

In 2018 ontstaan er naar verwachting ruim 1 miljoen vacatures. Een steeds groter deel is volgens werkgevers moeilijk vervulbaar. Sectoren met veel moeilijk vervulbare vacatures zijn de bouw, industrie, ICT, transport en logistiek, zorg, onderwijs en horeca. Vaak gaat het om beroepen waarvoor een specifieke opleiding of ervaring noodzakelijk is. En die mensen zijn schaars.

Verder lezen