Participatiewet & banenafspraak

In 2015 is de Participatiewet ingegaan. Het doel? Meer banen voor meer mensen, ook voor mensen met een ziekte of arbeidsbeperking. Wilt u bijdragen aan de banenafspraak zonder in te leveren op uw rendement? Gebruik maken van de (financiële) voordelen, zoals subsidies en regelingen voor werkgevers? Uw bedrijfsvoering is leidend wanneer u WerkgeversServicepunt Nijmegen inschakelt. Wij vinden bij elk werkproces de meest passende kandidaat. Kortom, er is veel mogelijk als u bijzonder talent een kans geeft!

Ik heb de ziekte van Crohn en zou alle dagen op de bank kunnen gaan zitten. Maar … ik heb een enorme drive om te werken! Ik kan  kortere werkdagen maken, waardoor ik goed in balans blijf. – Veronique, secretaresse bij FysioNovio

 

Voordelen inclusief ondernemen

In een inclusieve arbeidsorganisatie richten alle medewerkers zich op de taken waarvoor ze gekwalificeerd en opgeleid zijn. Dat werkt wel zo efficiënt. Het samenbrengen van medewerkers met verschillende vermogens geeft uw organisatie kleur en brengt creativiteit. Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, voldoet u aan cao-afspraken, de Banenafspraak en de Quotumwet. Daarnaast kunt u gebruik maken van (financiële) voordelen voor werkgevers. En met bijzonder talent heeft u een streepje voor bij aanbestedingen (social return on investment).

Ik kwam door een reorganisatie op straat te staan. Mijn contactpersoon van UWV hoorde mijn verhaal en begreep dat ik er na 8 maanden thuiszitten wel klaar mee was. In de fijnmechanica was het heel nauwkeurig werken. Hier mag het wat sneller en moet het minder perfectionistisch. Ik ben blij met deze kans! – Toon (60), constructiebankwerker bij De Boer Machines

Subsidies en regelingen

Wilt u meer informatie over de Participatiewet & banenafspaak?

Ontvang kosteloos 1 op 1 advies

Werkgeversservicepunt Nijmegen kijkt met u naar de mogelijkheden, zonder uw rendement uit het oog te verliezen. Bijzondere talenten zorgen voor kleur in uw bedrijf. Zij zijn vaak extra gemotiveerd, betrokken en bewezen doorzetters. – Stefan Giesbers, adviseur