Oplossingen personeelstekort

Veel werkgevers komen moeilijk aan personeel. Welke mogelijkheden zijn er om het werk toch gedaan te krijgen? Snelle oplossingen zijn intensiever werven, het aanpassen van de functie-eisen en arbeidsvoorwaarden of aan medewerkers vragen of ze meer willen (over)werken. Lukt het niet om op deze manier de vacature(s) vervuld te krijgen? Dan komt het aan op meer structurele investeringen.

Doe uw voordeel met deze praktijkoplossingen

Doe uw voordeel met de 24 oplossingen die UWV verzameld heeft. Deze zijn grofweg in 3 strategieën in te delen:

  • nieuw talent aanboren
  • werk anders organiseren
  • vasthouden van personeel

Download het hele document Moeilijk vervulbare vacatures, oplossingen uit de praktijk  (UWV, 26 juni 2018)

Strategie 1: Nieuw talent aanboren

De eerste strategie is het aanboren van nieuw talent. U richt zich daarbij natuurlijk niet alleen op mensen van buitenaf, maar ook op mensen binnen de eigen organisatie. Ook kijkt u naar specifieke groepen, zoals jongeren of mensen met een arbeidsbeperking.  Er zijn vaak nog groepen die het werk wel zouden kunnen doen. Misschien niet altijd meteen, maar zeker wel na de noodzakelijke scholing.

Strategie 2: Het werk anders organiseren

Door te schuiven in taken, locaties of de inzet van technologische toepassingen kan het vele werk misschien toch worden gedaan. Uw huidige personeel kunt u wellicht ontlasten door taken anders te verdelen en administratieve lasten te verminderen.

Strategie 3: Personeel langer binnen het bedrijf houden

Dit heet ook wel ‘Binden en boeien van personeel’. Niet alleen het aantrekken van talent is belangrijk, maar het vasthouden absoluut ook. Wees dus een aantrekkelijke werkgever, met aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Denk eens aan het verminderen van de werkdruk, interessantere arbeidsvoorwaarden, roosters, vitaliteit of duurzame inzetbaarheid.

Wie kunnen helpen?

Veel oplossingen voor de krapte vragen een grote investering. Denk aan tijd, geld, creativiteit en een goede communicatie met uw personeel. Het kan helpen om als collega-werkgevers ervaringen en ideeën uit te wisselen, denk bijvoorbeeld aan Partnerschap in Ondernemen. Ook brancheorganisaties en opleidingsfondsen kunnen vaak adviseren over een passende aanpak én (zo nodig) subsidiemogelijkheden. Het Leerwerkloket geeft onafhankelijk advies over leren en werken en is er voor werkzoekenden, werknemers, scholieren, studenten én werkgevers.

Verder lezen

Schakel een adviseur in

Ontvang kosteloos 1 op 1 advies

WerkgeversServicepunt  Nijmegen ondersteunt en adviseert bij in-, door en uitstroom van personeel. U krijgt advies over – en hulp bij – financiële regelingen, informatie over de Participatiewet, de banenafspraak en hulp bij werven in Europa. Ook een kosteloos bedrijfsadvies over een inclusieve arbeidsorganisatie hoort tot de mogelijkheden. – Mariska de Wit, adviseur