Nieuws & Kennisbank

Wat is uw motivatie voor inclusief werkgeverschap?

Drie voorbeelden: (1) een medewerkster met een vorm van autisme heeft het archief opgeschoond, haar gestructureerde aanpak komt het archief ten goede,…

Inloggen met eHerkenning op het UWV Werkgeversportaal

Als werkgever of intermediair regelt u alle belangrijke zaken rondom werknemersverzekeringen via het UWV Werkgeversportaal. Vanaf 1 november 2019 is inloggen alleen…

NLWerkt Online over de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt

NLWerkt is een platform van UWV met inspiratie, tips en oplossingen voor werkgevers. In de november editie aandacht voor het re-integratieverslag, De…

Interne jobcoaching met subsidie

Neemt u een werknemer in dienst met een langdurige ziekte of handicap? En heeft uw medewerker begeleiding nodig voor de uitvoering van…

Partnerschap in Ondernemen – lunchbijeenkomst op 13 december 2018

Hoeveel verschillende culturen werken er in uw organisatie? Hoe kunt u ‘nieuwkomers’ binnen uw organisatie optimaal laten deelnemen aan het arbeidsproces? Op…

Uitleg Rekenregels LKV en (jeugd)LIV

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of…

Nieuw omscholingsproject: ‘FASTSERVICE’ voor u!

Onder de noemer ‘FASTSERVICE’ voor u! bieden horecaondernemers in de regio leerwerkplekken aan voor omscholingskandidaten. Inmiddels hebben 10 horecaondernemers – waaronder Bakker Bart,…

Restaurants staan in de rij voor Talent in de Keuken

“Restaurants staan in de rij voor Talent in de keuken, een project waarbij 27 werkzoekenden een opleiding krijgen tot basiskok.” Mooi artikel…

Meer persoonlijke dienstverlening voor werkzoekenden

De afgelopen jaren lag de nadruk bij UWV op digitale dienstverlening. Vanaf 2019 komt er weer meer aandacht voor persoonlijke dienstverlening aan…

Personeelstekort: 24 oplossingen in 3 strategieën

Veel werkgevers komen moeilijk aan personeel. Welke mogelijkheden zijn er om het werk toch gedaan te krijgen? UWV heeft 24 oplossingen op een…