Ondersteun een collega met een arbeidsbeperking (tweedaagse training)

Wanneer een werknemer met een arbeidsbeperking goed wordt ondersteund door een naaste collega, wordt de kans om succesvol te participeren op de werkvloer aanzienlijk verhoogd. Om deze reden bieden WerkBedrijf en UWV WerkgeversServicepunt kosteloos de tweedaagse ‘Harrie Helpt training’ aan. De eerstvolgende training is (onder voorbehoud) in juni 2020. De training is nadrukkelijk bedoeld voor werkgevers in de regio Rijk van Nijmegen die gaan werken met kandidaten uit de Banenafspraak.

Ondersteun een collega met een arbeidsbeperking

Harrie is de ideale collega-werknemer van iemand met een arbeidsbeperking die de directe begeleiding biedt. Harrie ziet zijn collega met een arbeidsbeperking het meest en is een expert op het gebied van de werkinhoud. Harrie is er voor de dagelijkse werkbegeleiding: hij is dus geen hulpverlener of jobcoach! Harrie is de personificatie van de ideale collega-werknemer die begeleiding op de werkvloer geeft aan werknemers met een arbeidsbeperking: Hulpvaardig; Alert; Realistisch; Rustig; Instruerend en Eerlijk. Op de website Ik ben Harrie vindt u meer informatie over de opzet van de training.

Heeft u behoefte aan deskundigheidsbevordering? Wilt u graag ervaringen uitwisselen met gelijkgestemden? Meld u dan aan voor de Harrie Helpt training.

Onderwerpen Harrie Helpt training

  • De kracht van supported employment
  • Kennis over de doelgroep, wetgeving en vangnet
  • Werk organiseren en verwachtingen managen
  • Interactieve opdrachten en intervisie rondom begeleiden, coachen en motiveren
  • Communicatie en feedback

Aanmelden

Heeft u interesse in de tweedaagse Harrie Helpt training? Bent u bovendien een werkgever uit de regio Rijk van Nijmegen en gaat u werken met kandidaten uit de Banenafspraak? Meld u dan via e-mail aan bij mariska.dewit@uwv.nl
of bel 06 15 947 572.

Deelname aan de Harrie Helpt training is kosteloos voor werkgevers in de regio Rijk van Nijmegen die gaan werken met kandidaten uit de Banenafspraak.

De training vindt plaats op een locatie in Nijmegen.