Categorie: Alle berichten

Vast minder vast en flex minder flex

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. In de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB),…

Grootschalige werving voor Thermen Berendonck

In mei 2019 opent wellnessresort Thermen Berendonck haar deuren aan de recreatieplas Berendonck in Wijchen. Thermen Berendonck, WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en…

Wetten en regels 2019

In 2019 zijn nieuwe wetten ingevoerd en bestaande regels veranderd. Hieronder een greep uit de belangrijkste wijzigingen voor werkgevers op het gebied…

Wat is uw motivatie voor inclusief werkgeverschap?

Drie voorbeelden: (1) een medewerkster met een vorm van autisme heeft het archief opgeschoond, haar gestructureerde aanpak komt het archief ten goede,…

Inloggen met eHerkenning op het UWV Werkgeversportaal

Als werkgever of intermediair regelt u alle belangrijke zaken rondom werknemersverzekeringen via het UWV Werkgeversportaal. Vanaf 1 november 2019 is inloggen alleen…

NLWerkt Online over de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt

NLWerkt is een platform van UWV met inspiratie, tips en oplossingen voor werkgevers. In de november editie aandacht voor het re-integratieverslag, De…

Interne jobcoaching met subsidie

Neemt u een werknemer in dienst met een langdurige ziekte of handicap? En heeft uw medewerker begeleiding nodig voor de uitvoering van…

Uitleg Rekenregels LKV en (jeugd)LIV

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of…

Nieuw omscholingsproject: ‘FASTSERVICE’ voor u!

Onder de noemer ‘FASTSERVICE’ voor u! bieden horecaondernemers in de regio leerwerkplekken aan voor omscholingskandidaten. Inmiddels hebben 10 horecaondernemers – waaronder Bakker Bart,…

Personeelstekort: 24 oplossingen in 3 strategieën

Veel werkgevers komen moeilijk aan personeel. Welke mogelijkheden zijn er om het werk toch gedaan te krijgen? UWV heeft 24 oplossingen op een…